Reportaasit
3.2.2015

Mitä kuuluu, T3?

Aino Heikkonen
Tamy järjesti syksyllä ylioppilaskunnan kokouksen Tampere 3 -selvitystyön takia.

Tampere 3 eli kolmen korkeakoulun yhteistyöselvitys etenee vauhdilla työryhmissä ja niiden alaryhmissä. Opiskelijaedustajia on rekrytoitu ryhmiin parin päivän varoitusajalla. ”Ei meillä ole mitään muuta kiirettä kuin se, että saamme esityksen hallituksille tehdyksi sinne meille annettuun aikarajaan”, Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin vastaa kiireestä kysyttäessä.

Aino Heikkonen

Tampere 3 eli kaupungin kolmen korkeakoulun yhteistyöselvitys on edennyt ryhmätyöskentelyyn. Ryhmissä selvitetään nykytilannetta ja sitä, miten kolmen korkeakoulun yhteistyö voisi edetä.

Työskentely jakautuu kolmelle alueelle: tutkintorakenteisiin ja -ohjelmiin, tuki- ja hallintopalveluihin sekä tutkimukseen ja profiiliin. Näiden isojen teemojen alle on jo perustettu lukuisia alaryhmiä. Esimerkiksi tutkintorakenteiden ja -pedagogiikan alla toimivat kieli- ja viestintäopintojen, sisäänrakennetun kansainvälisyyden, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan sekä elinikäisen oppimisen, täydennyskoulutuksen, koulutusviennin ja avoimen opetuksen ryhmät.

Työskentelyä vetää Tampereen yliopiston, teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) vararehtorien ryhmä.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa Tamyssa kummastusta on aiheuttanut se, että kaikkiin perustettuihin ryhmiin ei ole kutsuttu opiskelijajäseniä. Tämä oli ylioppilaskunnan vaatimus syksyllä järjestetyn ylioppilaskunnan kokouksen jälkeen. Vaatimus sai pontta yli 300 opiskelijalta, jotka osallistuivat kokoukseen.

”Tarvitseeko opiskelijoita olla mukana esimerkiksi täydennyskoulutuksessa? Ryhmille on annettu harkintavaltaa siinä kohtaa. Ne saavat kutsua asiantuntijoita tarvittaessa sellaisissa tilanteissa, joissa asiantuntemusta tarvitaan. En usko pätkääkään, että jos tällainen tilanne tulee, etteikö opiskelijoita kutsuttaisi”, Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin toteaa.

Tamyn hallituksen puheenjohtaja Eero Kiiski toivoo, että ylioppilaskunnan kanssa keskustellaan jatkossa siitä, mihin ryhmiin opiskelijaedustusta tarvitaan.

”Meiltä löytyy ammattitaitoa moneen asiaan, ei pelkästään mielipiteitä ja vastaväitteitä.”

Esimerkiksi elinikäisen oppimisen, täydennyskoulutuksen, koulutusviennin ja avoimen opetuksen Tampere 3 -alaryhmään ei ole kutsuttu opiskelijoita. Eero Kiiski kertoo, että kuitenkin samaan aikaan yliopiston täydennyskoulutuksen ja kehittämispalveluiden koordinaatiotyöryhmässä on opiskelijaedustus.

Hän pohtiikin, että yliopistodemokratia vaarantuu, kun ryhmät päättävät korkeakoulujohtoisesti, ketkä pääsevät mukaan selvittämään korkeakoulujen yhteistyötä.

”Siinä kohtaa, jos meille sanellaan, missä voimme olla mukana ja missä emme, demokratian ja kolmikannan käsitettä ei enää voida käyttää.”

Seuraava sivu


Sivu: 1 2

Keskustele twitterissä:

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"