Tampere 3
8.2.2018

3+1 syytä, miksi Tampereen yliopisto marssii tänään ulos Tampereen yliopistosta

Joukko Tampereen yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita päätti tiistaina pidetyssä tilaisuudessa marssia torstaina ulos. Ulosmarssi on vastalause Tampere 3 -hankkeen tuoreimmille käänteille.

 

TUIJA SILTAMÄKI, teksti

ESA KESKINEN, kuva

 

TAMPEREEN YLIOPISTON henkilökunta marssii tänään torstaina ulos työpaikaltaan. Mukaan on ilmoittautunut myös joukko opiskelijoita. Asiasta päätettiin tiistaina järjestetyssä kriisikokouksessa, josta kerroimme täällä.

Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen on ollut pitkä, hidas, raskas ja monivaiheinen prosessi. Olemme kertoneet sen vaiheista esimerkiksi täällä, täällä ja täällä.

Korkeakoulujen yhdistyminen on herättänyt voimakasta kritiikkiä käytännössä koko ”prosessin” ajan. Sitä on moitittu huonosti ja epämääräisesti valmistelluksi, ja monet prosessin vaiheet ovat olleet jopa lainvastaisia.

Mutta jos koko operaatio on kerran ollut niin sanotusti hanurista, mikä saa ihmiset marssimaan ulos juuri tänään? Kokosimme 3+1 syytä mielenilmaukselle.

 

1. Johtosääntö murentaa yliopiston itsehallintoa

Tulevan korkeakoulusäätiön johtosääntöön on kirjattu monia selvästi lainvastaisia asioita. Ongelmat liittyvät esimerkiksi siihen, kuka toimii konsistorin puheenjohtajana, ja miten yliopiston hallitus valitaan. Nämä kirjaukset on tehty siitä huolimatta, että kolme eri lakiasiantuntijaa, Olli Mäenpää, Kaarlo Tuori ja Tarmo Miettinen, on todennut ne laittomiksi.

Johtosäännössä on myös jätetty huomiotta monia sellaisia asioita, joista yliopistojen yhteisöjen välillä on aiemmin päästy yhteisymmärrykseen. Näihin kuuluu esimerkiksi tasakolmikanta, eli se, että henkilöstöllä, opiskelijoilla ja professoreilla on yhtä paljon edustusta yliopiston ”monijäsenissä toimielimissä”, eli esimerkiksi tiedekuntaneuvostossa ja konsistorissa.

Asia on vakava, koska johtosäännössä päätetään siitä, kuka yliopistolla käyttää valtaa. Yliopistoyhteisön tulkinnan mukaan johtosääntöluonnoksessa ollaan nyt siirtämässä päätösvaltaa yliopiston sisältä säätiön perustajatahoille, jotka ovat yliopistoyhteisön ulkopuolisia toimijoita. Tämä heikentää yliopiston perustuslain mukaista itsehallintoa.

Johtosääntöä vastaan kerätään myös adressia.

 

2. Suhmuroiva siirtymäkauden hallitus

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valittiin yhdistymisen aikaisen siirtymäkauden hallitukseksi. Sen toimintatavat ovat koko yhdistymisprosessin ajan olleet omituisia.

Yliopistoyhteisön mukaan siirtymäkauden hallitus ei ole halunnut kuulla yliopistoyhteisön jäseniä tekemissään päätöksissä. Puutteita on ollut esimerkiksi siinä, miten ja millaisella aikataululla asioita on saanut kommentoida. Säätiö on sivuuttanut jopa yliopistojen hallitukset ja niiden toimivan johdon.

Tässä suhteessa johtosääntö-gate ei siis ole poikkeuksellinen, vaan pikemminkin johdomukaista jatkumoa sille, miten Tampereella on tavattu asioita hoitaa.

 

3. Omanlainen johtamisjärjestelmä – eipäs kun ei

Tampereen yliopisto vastusti alun perin uuden yliopiston säätiömallia. Tuolloin opetus- ja kulttuuriministeriö päätti vastustuksesta huolimatta, että uuden yliopiston lainsäädäntöä valmistellaan säätiömuodon pohjalta, mutta pehmensi iskua lupailemalla, että uudelle yliopistolle rakennetaan ”omanlaisensa” johtamisjärjestelmä, jossa huomioidaan se, että syntyvä korkeakoulu on poikkeuksellisen monialainen.

Käytännössä haluja ”omanlaisen” johtamisjärjestelmän rakentamiseen ei ollut, vaikka lainsäädäntö sen mahdollistaisi. Laki antaa varsin väljät puitteet säätiöyliopiston johtamisjärjestelmän rakentamiselle, mutta siitä huolimatta uudessa yliopistossa on haluttu kopioida olemassaolevien säätiöyliopistojen (eli Aallon ja TTY:n) toimintatapoja.

 

+1 eli pitkään jatkunut vitutus

Mielenilmauksen taustalla vaikuttaa myös yliopistoyhteisön pitkään jatkunut turhautuminen, epätietoisuus, huoli, vitutus ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus.

Säätiömallin ongelmia on pidetty esillä hankkeen alusta asti. Myös lain kannalta ongelmalliset asiat ovat olleet kaikkien osapuolien tiedossa useita vuosia, mutta sen ei ole annettu haitata hyvää tekemisen meininkiä.

 

Kokoontuminen ulosmarssia varten alkaa kello 11.45 päätalon aulassa. TTY:llä järjestetään kello 13.15 johtosääntöä koskeva keskustelutilaisuus, johon voi halutessaan osallistua.

Aviisi on paikalla mielenilmauksessa. Etsi toimittaja ja tule kertomaan, mitä mieltä olet yhdistymisestä. 

 

Artikkelia päivitetty kello 9.06. Korjattu säätiömuotoon liittyvä sanamuoto.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"

Lukijoiden kommentit

    1. Taru Tapioharju (9.2.2018 kello: 16:13)

      Pitäisi yliopistotasolla jo osata puhua muilla kuin alapään käsitteillä. Menee uskottavuus! Kieleni rajat on mieleni rajat. Tunnen syvää häpeää ajattelunne tasosta. Tampereen yliopistossa väitellyt