Tampere 3
1.2.2018

Lopun alkua? – Radio Moreenin tulevaisuus taas vaakalaudalla

Radio Moreenin on perusteltava olemassaolonsa selvitäkseen yhdistyvässä yliopistossa. Rahoitus on turvattu kesäkuun 2018 loppuun asti, mutta lopullinen keskustelu Moreenista käydään tänä vuonna.

NIKKE KINNUNEN, teksti

123RF, kuvat

 

TAMPEREEN YLIOPISTON omistaman Radio Moreenin tulevaisuus on uhattuna – jälleen.

Joko Moreenille löytyy paikka yhdistyvässä Tampereen yliopistossa tai sen toiminta lakkautetaan. Kanavan rahoitus on varmistunut kesäkuun 2018 loppuun asti.

Moreenin toimintaa pyörittävän viestintätieteiden tiedekunnan (Coms) dekaani Päivi Pahta on nimittänyt työryhmän selvittämään, miten kanavan toimintaa voitaisiin jatkaa. Yksi työryhmän tarkastelemista vaihtoehdoista on siirtää kanavan toimilupa yhdistyksen tai yhtiön haltuun. Työryhmän mietinnön on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

”Toivon, että selvitystyöryhmän tuloksena löytyy ratkaisu ja kanavan toiminta voi jatkua muodossa tai toisessa”, Pahta sanoo.

KANAVAN RAHOITUKSESTA on sovittu viime vuosina vuodeksi kerrallaan. Edellisissä, marraskuussa 2017 loppuneissa neuvotteluissa rahoitus taattiin kuitenkin vain puoleksi vuodeksi. Radio Moreeni on saanut vuodesta 2015 alkaen rehtoriston myöntämää, 150 000 euron suuruista erillisrahoitusta. Aikaisemmin taloudellinen vastuu oli Viestinnän, median ja teatterin yksiköllä (Cmt). Nykyiseen rahoitusmalliin siirryttiin, sillä Cmt ei kyennyt rahoittamaan Moreenin toimintaa omasta budjetistaan.

Nykyisestä mallista neuvotellut Cmt:n entinen johtaja Heikki Hellman kuvailee erillisrahoitusta yksikön kannalta ”melkoiseksi voitoksi”.

Yliopiston keskushallinnon näkökulmasta Moreenin erillisrahoitus on sen sijaan osoittautunut ongelmalliseksi. Hallintojohtaja Petri Lintunen sanoo, että kanavan saama rahoitus on pois muilta tiedekunnilta.

”150 000 euroa on pieni osa yliopiston koko budjetista, mutta se vastaa silti kolmea tutkijaa”, Lintunen huomauttaa.

 

MOREENI ON Suomen ainoa yliopiston omistama paikallisradio. Kanava lähettää ajankohtaisaiheita ja tiedettä käsitteleviä keskusteluohjelmia sekä musiikin erikoisohjelmia. Lisäksi kanava toimii osana journalistiikan opetusta.

Radiokanavan toimituspäällikön Eveliina Niskasen mukaan Moreeni on yliopistoradiona erityisessä asemassa.

”Tieteeseen liittyvät keskusteluohjelmat ovat Moreenilla parhaasta päästä, ja keskusteluille voidaan varata riittävästi aikaa. Lisäksi voimme tehdä pienillekin musiikkigenreille erikoistunutta ohjelmaa.”

TOIMINTAMALLINSA vuoksi Moreeni voi lähettää ohjelmaa, jollaista kaupallisten radiokanavien tai Yleisradion ei olisi kannattavaa lähettää. Kanavalla kuullaan esimerkiksi kerran viikossa mandariinikiinankielistä keskusteluohjelmaa. Myös opiskelijat tekevät kanavalle omatoimisia ohjelmia. Journalistiikan opiskelijoille tarjotaan radioprojekteista palkkioksi opintopisteitä. Muilla ei ole mahdollisuutta samaan. Niskanen kuitenkin muistuttaa, että kuka tahansa yliopiston opiskelija voi tehdä kanavalle omaa ohjelmaa.

Moreenia hyödynnetään myös osana varsinaista kurssiopetusta. Pääsääntöisesti kanavaa käyttävät journalistiopiskelijat, mutta myös kielten, puheviestinnän ja teatterityön kursseilla on tehty kanavalle ohjelmia. Dekaani Päivi Pahdan nimittämä työryhmä pyrkii selvittämään, miten kanava voisi toimia laajemmin osana yliopisto-opetusta.

 

PARHAILLAAN käynnissä oleva selvitystyö Moreenin tulevaisuudesta ei ole ensimmäinen. Työryhmät ovat miettineet kanavan uudistamista vuosina 2011, 2015 ja 2017. Ehdotuksia on olemassa, mutta toistaiseksi päätöksiä ei ole tehty.

Moreenin päätoimittaja Marko Ala-Fossi tulkitsee tilanteen niin, että vaikka nykyinen toimintamalli ei näytä yliopiston hallinnon silmissä kestävältä, Moreenin vuotuinen erillisrahoitus on jostain syystä muodostunut sisäpoliittisesti hankalaksi kysymykseksi.
Yhteen tiedekuntaan sijoitettu, mutta sen budjetin ulkopuolista rahoitusta saava toimija on poikkeuksellinen. Yliopistolla ei olla osattu päättää, miten tähän poikkeukseen tulisi suhtautua.

”Lisäksi Tampere 3 -hankkeen kynnyksellä kaikki tuntuu olevan väliaikaista”, Ala-Fossi sanoo.

VIIMEISIN, vuonna 2017 valmistunut selvitystyö toteutettiin yliopiston rehtorin Liisa Laakson toimeksiannosta. Toimeksiannossa pyydetään viestintätieteiden tiedekuntaa selvittämään mahdollisuudet kanavan rahoituspohjan laajentamiseen ja edellytykset muun radiotoiminnan jatkamiseen.
Varalta tuli valmistella suunnitelma radiotoiminnan lakkauttamiseksi.

Työryhmän loppuraportissa kanavan tulevaisuudesta esitettiin kolme visiota. Joko Moreeni lakkautetaan tai uusi yliopistosäätiö uusii sen toimiluvan. Kolmas vaihtoehto on uusia toimilupa mutta ulkoistaa suurin osa Moreenin toiminnasta kaupalliselle yhteistyökumppanille.

Jos kanava jatkaa ei-kaupallisena yliopistoradiona, sen toimilupa siirretään joko suoraan uudelle yliopistosäätiölle, sen hallitsemalle yhdistykselle tai säätiön omistamalle yhtiölle. Kanavan toiminta jatkuisi kolmen korkeakoulun rahoittamana.

Onpa tuleva ratkaisu mikä hyvänsä, jatko vaatii uuden toimiluvan hakemista vuonna 2020 alkavalle kaudelle. Se tarkoittaa, että Moreenin ikuisuuskysymykselle on viimein löydettävä vastaus. Hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan aiheesta ”joudutaan käymään tänä vuonna lopullinen keskustelu”.

 

HUHTIKUUN LOPUSSA raporttinsa julkaisevan työryhmän pyrkimyksenä on selvittää, miten Moreenin yhteisrahoitus kolmen korkeakoulun kesken saataisiin aikaan.

Työryhmän vetäjänä toimivan journalistiikan professorin Risto Kuneliuksen mukaan on mietittävä, millä tavoin Moreeni voisi tulevaisuudessa palvella kaikkia kolmea korkeakoulua.

Kuneliuksen mukaan Moreenin roolia esimerkiksi tiedeviestinnässä voitaisiin tarkentaa. Lisäksi hän huomauttaa, että kanavan tulisi tarjota myös opiskelijoille kiinnostavaa sisältöä.

”Tällaisen sisällön tulisi olla ensinnäkin opiskelijoiden tekemää. Se voisi tukea muuta opiskelua ja olla sisältönsä kannalta opiskelijoita lähellä. Olisimme mielellämme yhteistyössä esimerkiksi Tamyn kanssa selvittääksemme mitä tällainen sisältö voisi olla.”

Kunelius katsoo, että Moreenin tulisi tehdä laajempaa yhteistyötä myös muiden tiedekuntien kanssa. Kanavaa voisi käyttää muussakin kuin journalistiikan opetuksessa ja hyödyntää esimerkiksi podcastien ja muun äänisisällön tekemisessä.

Tällä hetkellä on hankalaa sanoa, mikä Moreenin kohtalo lopulta on. Viestintätieteiden tiedekunnalla ja yliopiston keskushallinnolla on joka tapauksessa hyvin erilainen näkemys siitä, mihin yliopistoradiota tarvitaan.

 

RADIO MOREENI

Suomen ainoa yliopiston omistama paikallisradio.

Perustettu vuonna 1989.

Lähettää tiedettä ja ajankohtaisaiheita käsitteleviä keskusteluohjelmia, musiikkia ja opiskelijoiden tekemää ohjelmaa.

Taajuus 98,4 MHz.

Netissä radio.uta.fi.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"