Journalistinen hajurako

Aino Heikkonen, teksti

Journalistiset arvot. Ne kirjattiin vaaleanpunaiselle arkille ylioppilaskunnan ryhmäytymispäivänä, osaksi ylioppilaskunnan arvoja.

Olimme Tamyn ryhmäytymispäivässä, johon osallistuivat Tamyn sihteeristö ja muu toimiston väki, uusi hallitus sekä Aviisin toimitus.

Porukka jaettiin kolmeen ryhmään, joista jokainen sai oman tehtävän. Meidän ryhmämme piti kirjata ylös Tamyn arvot, päämäärät ja syyt, miksi työtä tehdään.

Kun aloimme purkaa ryhmätyötä, ryhmäytymispäivän ohjelmaa vetänyt työyhteisökouluttaja kysyi hieman yllättyneenä, miten journalistiset päämäärät liittyvät ylioppilaskunnan tehtävään.

Ryhmämme vastaus oli selvä: ne tulevat Aviisista. On välttämätöntä ymmärtää, että Aviisi ei ole ylioppilaskunnan pamfletti, vaan journalistisin perustein tehtävä julkaisu.

Lehden journalistinen vapaus on kirjattu Tamyn strategiaankin.

Vaikka ylioppilaskunta kustantaa Aviisia, lehden tekemistä ohjaavat journalistin ohjeet. Ne alkavat sananvapaudesta demokraattisen yhteiskunnan perustana.

Journalisti on ensisijaisesti vastuussa lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen.

Lehden sivuilla tämä näkyy ennen kaikkea siinä, että Tamyn toimintaan suhtaudutaan tarvittaessa kriitiisesti, kuten minkä tahansa muun yhteisön tekemisiin.

On kuitenkin huomattava, että journalistisesta hajuraosta huolimatta ylioppilaskunnan arvot ovat sellaisia, joihin Aviisinkin on helppo sitoutua.

Tamyn kirjaamat arvot, yhdenvertaisuus, sivistys, avoimuus, opiskelijalähtöisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja asiantuntijuus opiskelija-asioissa, ovat pohja, jonka Aviisikin voi journalismin lähtökohtana allekirjoittaa.

Vaikka toimintaa ohjaavat juhlavilta kuulostavat arvot, tämä ei tarkoita, että Aviisi olisi vakava tai tylsä. Journalismin keinot tarjoavat mahdollisuuden monenlaiseen tekemiseen.

Sivistävä voi olla nokkelaa. Asiantuntijuus voi välittyä humoristisessakin sisällössä. Hupaisa voi edistää yhteisöllisyyttä.

Toisaalta loistavasti kirjoitettu juttu voi kyseenalaistaa ajattelumalleja tai vaikka nostaa kyyneleet silmiin. Parhaimmillaan journalismi herättää tunteen – oli se sitten ahaa-elämys, ilo, suru tai vitutus.

Koskettavuutta, sitä minä haluan Aviisissa edistää.

 

Kirjoittaja on Aviisin päätoimittaja.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"