Pääkirjoitus: Tampereelle saattaa tulla ensi vuonna uusi ylioppilasmedia – Kerro, millaisen sinä haluaisit

TÄNÄÄN ILMESTYI todennäköisesti nykymuotoisen Aviisin toiseksi viimeinen numero.

Viimeinen numero ilmestyy 13. joulukuuta. Mitä sen jälkeen tapahtuu, sitäpä ei tiedä vielä kukaan.

Tässä lehdessä esitellään muutama vaihtoehtoinen skenaario. Tällä hetkellä todennäköisimmältä vaikuttaa se, että kuluva 59. vuosikerta jää Aviisin viimeiseksi, mutta ensi vuonna markkinoille ilmestyy uusi tamperelainen ylioppilasmedia, muodossa tai toisessa.

Vielä ei kuitenkaan ole minkäänlaista käsitystä julkaisun ilmestymismuodosta, -tiheydestä, sitä tekevästä kokoonpanosta tai oikeastaan mistään muustakaan. Valmistelen parhaillaan edustajistolle esitystä, jossa käydään läpi nykyisen formaatin hyviä ja huonoja puolia.

Keskeisimmät teesini tulevat olemaan seuraavat:

 

ENEMMÄN PALKATTUA henkilökuntaa.

Aviisin palkattuun henkilökuntaan kuuluu päätoimittaja. Lisäksi lehdessä on kaksi kertaa vuodessa neljä kuukautta kerrallaan työharjoittelija. Loput ”toimituksesta” on avustajia, eli vapaita toimittajia tai kuvaajia.

Muihin Suomen ylioppilaslehtiin verrattuna Aviisia tehdään todella pienellä miehityksellä. Esimerkiksi Helsingin ylioppilaslehdessä on päätoimittajan lisäksi kaksi toimitussihteeriä ja ulkoasusta vastaava art director. Samankaltainen toimitus olisi aiheellista perustaa Tampereellekin, sillä nykyinen ”organisaatiorakenne” tekee Aviisista hyvin haavoittuvaisen. Jos päätoimittaja olisi vaikkapa kolme viikkoa sairaana, koko lehti menisi täysin sekaisin.

 

VÄHEMMÄN NUMEROITA vuodessa.

Muihin ylioppilaslehtiin verrattuna Aviisi ilmestyy todella usein. Ylioppilaslehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, Aalto-yliopiston Aino neljä kertaa. Aviisi on viime vuodet ilmestynyt yhdeksän kertaa vuodessa, eli noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana. Se on nykyresursseilla liian usein.

Jos lehti ilmestyisi esimerkiksi kuusi kertaa vuodessa, ehtisi toimitus tehdä enemmän juttuja verkkoon ja sosiaaliseen mediaan ja ideoida uusia tekemisen tapoja.

 

PRINTTI KANNATTAA säilyttää. Paperi ei ole itseisarvo, mutta painettua lehteä ei kannata lopettaa. Sitä tukevat jo pelkät taloudelliset syyt. Aviisin painokulut katetaan lähes kokonaan printin ilmoitusmyynnillä. Verkon ilmoitusmyynti on siihen verrattuna edelleen ihan nappikauppaa, kenties natiivimainontaa lukuun ottamatta.

Printin lakkauttamisesta syntyvät säästöt olisivat siis lähinnä näennäisiä. Henkilökunnan palkat pitäisi myös uudessa ylioppilaslehdessä rahoittaa jäsenmaksuilla.

 

LUKIJOIDEN KANNALTA tärkeintä on taata, että myös uusi ylioppilaslehti on journalistisesti riippumaton julkaisu. Se tarkoittaa, ettei toimitukselle sanella juttujen aiheita tai niiden näkökulmia. Vain se takaa luotettavan tiedonvälityksen.

Uutta ylioppilaslehteä käsitellään edustajistossa ensi vuoden alussa. Nyt on hyvä hetki kertoa valitsemallesi edaattorille tai esitystä laativalle taholle eli minulle, millainen ylioppilasmedia Tampereelle pitäisi saada.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"