Tampere 3
19.5.2015

”En anna puheenvuoroa” – Suljetaanko opiskelijat ulos Tampere 3:sta?

Aino Heikkonen

”En anna puheenvuoroa. Tämä on henkilökunnan tilaisuus.”

Tällaisen vastaanoton sai opiskelija Iiris Suomelan kysymys Tampereen yliopistossa maanantaina järjestetyssä tilaisuudessa, joka koski Tampereen korkeakoulujen yhteistyöhanke Tampere 3:a. Suomela on ylioppilaskunta Tamyn hallituksen jäsen.

Tampere 3 -tilaisuus oli suunnattu yliopiston henkilöstölle. Ylioppilaskunnan Tampere 3 -vaikuttamistyössä mukana ollut Suomela kertoo kuitenkin olleensa siinä käsityksessä, että myös opiskelijat saavat siihen osallistua.

Suomelalta puheenvuoron epäsi Tampereen yliopiston hallintojohtaja Petri Lintunen.

 

Miksi opiskelija ei saanut puheenvuoroa Tampere 3 -tilaisuudessa, Petri Lintunen?

”Se oli yt-tilaisuus henkilöstölle. Sanoin siinä alussa, että tämä on tarkoitettu nimenomaan Tampereen yliopiston palveluksessa olevalle henkilöstölle.”

 

Miksi tilaisuus oli rajattu näin?

”Koska meillä on yhteistoimintalainsäädäntö, joka edellyttää sitä, että käymme tällaisia asioita lävitse henkilöstön kanssa. Tämä tulee suoraan yhteistoimintalainsäädännöstä ja meidän sopimuksestamme. Tässä ei ollut sellaista tarkoituksellisuutta, että opiskelijat olisi ehdoin tahdoin haluttu sulkea pois, vaan tämä johtui muotoseikoista.”

 

Opiskelija oli siinä käsityksessä, että opiskelijat saavat tulla paikalle. Oliko näin?

”Siellähän oli opiskelijoita. Jos olisimme olleet tiukassa linjassa, niin periaatteessa tällaiset tilaisuudet ovat tarkoitettu henkilöstölle ja ne ovat suljettuja. Katsoin siinä, että antaa olla – ei siitä haittaakaan ole. Käsitykseni mukaan meidän bannereissamme ja kutsuissamme puhuttiin henkilökunnan tilaisuudesta.”

”Ei tässä ole tarkoituksena ollut provokaatio, että opiskelijat jätettäisiin ulkopuolelle. Toisaalta olemme kahden tulen välissä. Tiukka henkilöstön edustaja voi todeta, että tilaisuus ei täyttänyt yhteistoimintalainsäädännön puitteita, koska siellä oli palvelussuhteen ulkopuolisia. Sellaista tulkintaa ei kannata lähteä tekemään, että tarkoituksella haluttaisiin vaientaa opiskelijat tai että heitä ei haluttaisi ottaa huomioon. Siitä ei ole kysymys.”

 

Tampere 3 -raportissa korostetaan opiskelijoiden ja sidosryhmien ottamista mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Onko tässä mielestäsi ristiriita maanantain tilaisuuteen, josta jäi monelle opiskelijalle huono maku suuhun?

”Varmaan heille jäikin. Ehkä sitä ei osattu riittävästi painottaa, että kyse oli henkilökunnan tilaisuudesta. Yritin sen sanoa, että tämä liittyy nimenomaan henkilöstön sopimuksellisiin ja lainsäädännöllisiin velvoitteisiin. Kyllä minä sen ymmärrän, että jos ei tunne tätä taustaa, juridiikkaa tai työmarkkina-asetelmaa, saattoi jäädä tämän tyyppinen vaikutelma. Mutta tilaisuuden luonne oli nimenomaan henkilöstötilaisuus.”

”Tästä tilaisuudesta ei kannata tehdä päätelmiä osallistamisesta. Uskon, että meillä tulee olemaan paljon eri tilaisuuksia, joissa pääsee keskustelemaan. Opiskelijat ovat jo olleet opetusneuvostossa, hallituksessa ja ovat monessa muussakin paikassa. Emme pelkää keskustelua. Olen ollut pitkään yliopiston hommissa. Emme me tällaisiin kompastu, että vippaskonsteilla yritettäisiin tukkia suita tai estää keskustelua. Ei se onnistu yliopistomaailmassa, jossa ei koskaan ole ainoaa yhtä oikeaa mielipidettä – tai sellaista, että joku sanoo ja muut toteuttavat sen sellaisenaan. Keskustelu ja kriittinenkin keskustelu kuuluvat yliopistoon, ja moniarvoisuus.”

 

Miten sen toteutuminen varmistetaan jatkossa?

”Nyt olemme vasta alkutekijöissä ja määrittelemme, lähdetäänkö Tampere 3:ssa eteenpäin. Sitten sitä täytyy ryhtyä organisoimaan: erilaisia foorumeita ja työryhmiä, joissa sitten käydään näitä keskusteluja. Ei tähänkään ole vielä valmista vastausta. Korkeakoulujen hallitusten yhteisessä tilaisuudessakin tuli esiin, että on tarpeen vahvemmin toimia niin, että muun muassa opiskelijat kokevat olevansa mukana hankkeessa tästä eteenpäin.”

 

Aiotaanko opiskelijoille järjestää infotilaisuutta Tampere 3:sta?

”Minulla ei ole siihen vastausta, koska vararehtorityöryhmä vastaa koordinaatiosta.”

 

Onko opiskelijoille tulossa Tampere 3:sta tiedotustilaisuutta, vararehtorityöryhmän jäsen Harri Melin Tampereen yliopistosta?

”Asia voidaan ottaa harkintaan. Me emme ole tästä edes keskustelleet. Eilinen oli yhteistoimintalain mukainen tiedotustilaisuus. Voimme hyvin ottaa tilaisuuden järjestämisen harkintaan, mutta minun täytyy ensin keskustella asiasta kollegoideni kanssa.”

 

Miksi opiskelijoiden tilaisuus ei ole edes noussut puheenaiheeksi?

”Nyt panit niin pahan kysymyksen, että en osaa vastata. Mitään pahantahtoisuutta siinä ei ollut. En osaa antaa suoraa vastausta. En näe tilaisuuden järjestämistä minään pulmana.”

 

Eli tulevaisuudessa voi olla, että tällainen järjestetään.

”Jos sellainen halutaan, niin se voidaan järjestää 25. päivän hallitusten kokousten jälkeen. Ainoa ongelma tällä hetkellä on se, että iso osa opiskelijoista on jo kesälaitumilla. Pitää keskustella tässä vararehtorityöryhmän kanssa.”

 

Korkeakoulujen hallitukset päättävät 25. toukokuuta, edetäänkö Tampere 3:ssa. Tampere 3 -raportin voit lukea Tampereen yliopiston intrasta. Kirjautumiseen tarvitsee Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksen.

Keskustele twitterissä:

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"