Tampere 3
13.12.2018

Aviisin wau! Lue tästä, mitä Tampere 3:n kulisseissa tällä kertaa puuhataan

Voi kuinka kivaa on opiskella kansainvälisessä huippuyliopistossa.

ESA KESKINEN, teksti
123rf, kuva

 

Wau!-kokemuksia etsimässä

MARRASKUUN LOPUSSA rehtori Mari Walls kiitteli ensimmäisestä sadasta yhteisestä päivästä yliopiston kanssa. Viestissään henkilökunnalle rehtori esitteli professoriksi haluavien tenure track -mallia ja tiedekuntien kick off -infoja. Lisäksi hehkutettiin pelikirjatyötä, jonka tueksi etsitään Wau! -kokemuksia.

Tavoitteena on ”tunnistaa niitä arjen asioita, joita uudistamalla ja uudelleenajattelemalla saisimme aikaan Wau! -kokemuksia”. Tällaisia kokemuksia voivat olla ”Opiskelijan Wau! Opettajan Wau! Tutkijan Wau! Esimiehen Wau! Yhteistyökumppanin Wau!”

Pelikirjatyön työpajoihin kutsuttiin 180 henkilöä eri puolilta yliopistoa. Wau! -toimintaa on ohjannut Rdigo-konsulttiyritys. Kokemuksia keränneet ihmiset jaettiin ”kipinäryhmiin”, joitka nimettiin esimerkiksi Kotkiksi ja Leopardeiksi.

Rehtorin viestin mukaan ”Tämä todella hienosti edennyt ja innostava prosessi on tuottamassa uudelle yliopistolle toimintakulttuurin pelikortit, versio 1.0.”

Uudessa Tampereen yliopistossa on tehty kuten organisaatiouudistuksissa on maassa tapana, eli tilattu konsultteja höpöttämään konsulttien kielellä. Se on herättänyt sosiaalisessa mediassa ja yliopiston käytävillä huvituksensekaista närää yliopistolaisissa, jotka ovat tottuneet akateemisempaan lähestymistapaan.

 

Lisää johtajia yliopistoon

 

UUDEN YLIOPISTON palveluhallintoon on nimitetty tähän mennessä kuusitoista johtajaa. Näistä kahdeksan tausta on vanhassa Tampereen teknillisessä yliopistossa, kolmen Tampereen yliopiston hallinnossa, ja viisi on rekrytoitu uutena ulkopuolelta.

Tuoreimpien nimityksien joukossa on konsernikehityksen ja omistajaohjauksen johtaja. Pestiin valittiin Tiina Äijälä, joka toimii Tampereen teknillisen yliopiston hallintojohtajana. Äijälä oli tiiviisti mukana myös uuden yliopiston rakentamisessa.

Kyseistä johtajatehtävää ei ole näkynyt aikaisemmin organisaatiokaaviossa, vaikka johtaja kuuluu rehtorin johtoryhmään.

 

Tutkijat tarkempaan seurantaan

 

VÄISTYVÄ SIIRTYMÄKAUDEN hallitus linjasi lokakuun lopulla viimeisessä sähköpostikokouksessaan yliopiston strategiasta. Samana päivänä nimitettiin yliopiston ensimmäinen hallitus, joka otti siirtymäkauden hallituksen tehtävät hoitaakseen.

Siirtymäkauden hallitus päätti tuolloin rehtorin tulostavoitteista. T3:n kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Lisäksi rehtorille on jo suunniteltu jyvitettävän lisää strategisen rahoituksen valtaa.

Myös elinkeinoelämän vaikuttavuutta lisätään kasvattamalla yrityssopimusten rahallista arvoa koulutusohjelmien toiminnassa. Lisäksi uusi yliopisto ”edistää, mittaa ja dokumentoi” tutkijoidensa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Eli yliopistolaisia Tamkin hallitukseen

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN Tamkin hallituksessa on vahva korkeakoulusäätiön läsnäolo.

Tamkin opiskelijakunta (Tamko) ja henkilöstö ottivat kantaa hallituksen kokoonpanoon jo keväällä. Kannanotossa vedottiin hallintolakiin ja yhteisöjääväykseen, jonka perusteella ei ole luontevaa, että yliopiston rehtori on ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen. Ammattikorkeakoulu kuuluu säätiön alaisuuteen, ja korkeakoulusäätiö on Tamkin pääomistaja. Samoin nähtiin ongelmallisena Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen jäsenten määrä hallituksessa.

Tamkin hallituksessa istuvat edelleen siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajana toiminut Marja Makarow, siirtymäkauden hallituksen jäsen Linda Soikkeli sekä nykyisen yliopiston (säätiön) hallituksessa istuva Pekka Puustinen.

Lisäksi rehtori Walls on valintansa jälkeen nimitetty syyskuussa toimimaan nimenomaan Tamkin hallituksen puheenjohtajana.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"