Tonnin setelillä jatkoon

Aino Heikkonen, teksti

Tiedättehän tonnin seteli -ilmeen?

Kummelin klassikossa Heikki Silvennoisen näyttelemä kassa antaa Timo Kahilaisen esittämälle asiakkaalle vaihtorahaa muutaman markan, vaikka munkkikahvien maksuvälineenä on ollut tuhannen markan seteli. Kun asiakas oikean vaihtorahan toivossa huomauttaa, että kyse oli tonnin setelistä, kassa vastaa tyhjällä katseella.

Tonnin seteli oli läsnä ilmeissä, kun Raatihuoneella tehtiin huhtikuussa tamperelaista korkeakouluhistoriaa ja Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin Tampereen yliopiston, teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteen saattamiseksi.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn edustajat seisoivat paikalla vakavina kuin Silvennoinen kassalla. (Tästä on kuvamateriaalia!)

Hiljaisena protestina ylioppilaskuntalaisilla oli päällään paidat, joiden rintapuolella luki ”Perustuslaki 123 §: Yliopistoilla on itsehallinto.” Paita viittasi uuden korkeakoulusäätiön sääntöihin, joihin Tamy ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY lobbasivat muutoksia viime metreille saakka. Yhtä tärkeää kohtaa muutettiinkin, mutta silti sääntöihin jäi asioita, joiden olisi opiskelijoiden mielestä pitänyt olla toisin.

 

Tyhjiin katseisiin oli muitakin syitä. Syksyllä 2014 koko hankkeesta kerrottiin varsin yllättäen. Opiskelijat ja henkilökunta saivat lukea uuden korkeakoulun rakentamisesta Tampereelle intranetistä vain hetkeä ennen kuin asia oli jo mediassa – ikään kuin siitä olisi jo lopullisesti päätetty. Tampere 3 onkin vaikuttanut porskuttavan keskusjohtoisena siitä lähtien.

Aitoa huolta herättää myös humanististen aineiden kohtalo, kun uuden yliopiston kärkeen sovitellaan yhteiskuntaa, teknologiaa, terveyttä ja taloutta.

Jättiprojektista ovat välittyneet kiire ja pienet voimavarat. Alkuperäinen selvitystyömaa oli yhden miehen varassa, sitten vararehtorit tekivät työtä muiden töidensä ohessa. Toki matkan varrella työhön on osallistunut hanketyöntekijöitä sekä iso joukko korkeakoulujen henkilökuntaa ja opiskelijoita, mutta käsiparien puute on tiedostettu korkeakoulujen johdossa asti.

 

Tampere 3 -hanke ei ole ongelmiensa kanssa yksin. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnissa (2016) todetaan, että henkilöstö on kokenut työhyvinvoinnin heikentyneen 2010-luvulla. Liiat työt kuormittavat. Kasvaneen taakan ja stressin vaivaamia opettajia on opiskelijoiden vaikea tavoittaa.

Työhyvinvointia yliopistoissa huonontaneita seikkoja ovat ar­vioinnin mukaan vallan keskittyminen johtajille ja huono tiedonkulku. Valta on kasautunut johtajien lisäksi johtoryhmiin ja yliopiston hallituksiin. Tämä on mahdollistanut ketterät päätökset, mutta samalla opiskelijat ja henkilökunta ovat kokeneet etääntyneensä päätöksenteosta.

Kyse ei kuitenkaan arvioinnin mukaan ole yliopistolain välttämättömistä seurauksista vaan siitä, miten asiat kussakin yliopistossa järjestetään. Tämä on pidettävä mielessä myös Tampereen uudessa yliopistossa. Jos jo säätiön perustamistilaisuuden tunnelma tuo paikoin mieleen tonnin setelin, suuntia on vain yksi.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"