Uutiset
29.1.2018

Elina Paasonen on uusi vierailijaprofessori – ”Jokaisella on oikeus mielipiteeseen, mutta on muistettava, että jaamme samat faktat”

PETRA VIITANEN, teksti ja kuva

 

AAMULEHDEN digitaalisen kerronnan uutispäällikkö Elina Paasonen valittiin journalistiikan vierailijaprofessoriksi lukuvuodelle 2018–2019.

Professoriksi haettiin tekijää, joka hallitsee journalismin uusia kerrontakeinoja, kuten esimerkiksi digitaalisen featuretuotannon ja visuaalisen ilmaisun uusia muotoja.

Paasoselle oli selvää, että hän hakee virkaan, vastasihan hakuilmoitus hänen työnkuvaansa. Paasosen uutispäällikön työhön kuuluu muun muassa journalistisen sisällön ideointi ja digitaalisten kerrontakeinojen kehittäminen. Kiitollisuus vanhaa opiskelupaikkaa kohtaan oli myös vaikuttava tekijä.

”Tilanne oli ehkä vähän pakkorako, mutta mieluinen sellainen”, Paasonen kuvailee.

 

TOIMITTAJILLA ON oltava Paasosen mukaan tietyt perustaidot ja käsitys siitä, mitä journalismi on. Ja tietysti ymmärrys siitä, miksi journalismia tehdään. Se esimerkiksi tarjoaa paikan keskustelulle ja mielipiteille.

Paasonen kuvailee tämänhetkistä maailmaa paikaksi, jossa faktoista on tullut kultakimpaleita, joita on vaalittava. Tosiasioihin pohjaava journalismi on tarpeellista maailmassa, jossa on paljon melua.

”Jokaisella on oikeus mielipiteeseen, mutta on muistettava, että jaamme samat faktat.”

 

PAASOSEN MIELESTÄ on hyvä, että jokaisella journalismin tekijällä on tietty vahvuus, mielenkiinnon kohde, jota hyödyntää esimerkiksi kerronnassa. Journalismin eri välineitä on monia, mutta kaikilla on mahdollista kertoa samaa asiaa.

”Inhoan sanaa monimediatoimittaja, kun meillä on sana journalisti. Se ei tee eroa siitä, onko vaikka hyvä kirjoittamaan tai tekemään animaatiota”, Paasonen sanoo.

Omaksi vahvuudekseen Paasonen kertoo kyvyn yhdistää erilaisia osaajia ja saada eri ryhmät puhumaan keskenään. Vierailijaprofessuurinsa aikana Paasonen tavoitteena on yhdistää Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoita yhteiseen projektiin. Esimerkkinä Paasonen mainitsee TTY:n ja Aamulehden yhteisen hankkeen, jossa Tampereen 3D-kaupunkimalliin on tuotu muun muassa reaaliajassa liikkuvia busseja. Nyt unelmana on yhdistää journalismi tähän kaupunkimalliin.

”Se on sellainen kuningasprojekti ja unelma, yhdistää opiskelijoita ja sisällöntekijöitä molemmilta puolilta.”

 

PAASOSEN TAVOITTEENA on myös rohkaista ja innostaa opiskelijoita tekemään asioita.

Käytännönläheisen Paasosen suunnitelmissa on yliopistojen yhteisen projektin lisäksi muun muassa tuoda journalistiikan perusopintoihin työkaluja, jotka tekisivät opiskelusta monipuolisempaa esimerkiksi digitaalisen tekemisen kannalta.

Paasonen toivoo, että hän voisi tuoda pysyvän muutoksen toimittajaopiskelijoiden kursseihin ja käytäntöihin.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"