Tampere 3
6.2.2018

Tampereen yliopisto marssii ulos torstaina – Tampere 3:n hämärä johtosääntö katkaisi kamelin selän

Tampereen yliopiston henkilökunta aikoo marssia ulos työpaikaltaan torstaina kello 12. Tänään pidetyssä kriisikokouksessa esitettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden huoli yliopistoyhteisön vaikutusvallan vähenemisestä uudessa säätiöyliopistossa.

 

ESA KESKINEN, teksti ja kuva

 

TAMPEREEN YLIOPISTOLLA pidettiin tänään tiistaina kokous koskien Tampereen tulevan korkeakoulusäätiön johtosääntöä ja sen sisältöön sekä valmisteluun liittyviä epäkohtia.

Tampereen yliopiston pääluottamusmies Sinikka Torkkola esitteli kokouksessa luonnoksen ongelmia. Luonnoksessa yliopiston hallitukseen ei esimerkiksi esitetä yliopistoyhteisön edustusta, vaan kaikki hallituksen jäsenet voivat olla yliopistoyhteisön ulkopuolisia.

Yliopistolaissa todetaan, että ”Yliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan. Kolme jäsentä nimitetään henkilöistä, jotka perustajat, Suomen valtiota lukuun ottamatta, ovat asettaneet ehdolle siten kuin säätiön säännöissä määrätään.”

Lisäksi nykyistä yliopistokollegiota vastaavan konsistorin jäsenmäärää pienennetään huomattavasti, vaikka yliopiston koko kasvaa.

 

KONSISTORIN KOOKSI esitetään 18 henkilöä, kollegion nykyisen 45 jäsenen sijaan.

Yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Esitys konsistorin kokoonpanosta syrjii Torkkolan mukaan eri tieteenaloja eikä kohtele tiedekuntia tai henkilöstöä tasa-arvoisesti. Luonnoksen kokoonpano ei perustu niin sanottuun tasakolmikantaan, jossa kaikki yliopiston ryhmät ovat tasavertaisesti edustettuna. Esityksen mukaan konsistorissa olisi 8 professoria, 6 opettajaa, tutkijaa tai hallinnon henkilökuntaan kuuluvaa jäsentä sekä 4 opiskelijaa. Kollegiossa on tällä hetkellä 15 jäsentä kustakin ryhmästä.

”Jos konsistori on kovin pieni, niin miten se voi edustaa koko yliopistoyhteisoä? Sitä sanotaan virtaviivaiseksi johtamiseksi, mutta jos oikein ilkeämielisesti nyt sanon, niin pientä joukkoahan on helpompi ohjailla ja painostaa”, Torkkola sanoi.

 

YLIOPISTON HALLITUKSEN nimityskomiteaan esitetään kokoonpanoa, joka tarkoittaa käytännössä säätiön perustajille enemmistövaltaa nimityskomiteassa. Konsistorin puheenjohtajaksi ehdotetaan provostia ja varapuheenjohtajaksi vararehtoria.

Luonnoksessa kummatkin nimittää hallitus rehtorin esityksestä.

Nykymallissa kollegion puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on valinnut kollegio. Aalto-yliopistossa provostin vastuualuueseen kuuluu opetuksen ja tutkimuksen sekä innovaatiotoimintaan ja vaikuttavuuteen liittyvien tehtävien johtaminen. Lisäksi provosti toimii rehtorin sijaisena.

”Jos nämä kohdat menevät läpi, yliopiston itsehallinto romuttuu”, Torkkola totesi.

 

TIISTAIN KOKOUS järjestettiin lyhyellä varoitusajalla, sillä johtosäännösluonnos ilmestyi lauantaina 3.2. yliopiston intranettiin.

Luonnoksen valmistelusta ei ollut tarkkaa tietoa, sillä tammikuulle suunniteltuja johtosäännön sähköistä kommentointia ja keskustelutilaisuuksia jouduttiin lykkäämään siirtymäkauden hallituksen valinnan viivästymisen vuoksi. Siirtymäkauden hallitus järjestäytyi perjantaina 2.2.

Johtosääntö on keskeisin yliopiston toimintaa ohjaava dokumentti, mutta silti kommentointiaikaa on vähän. Siirtymäkauden hallitus päättää johtosäännöstä jo lauantaina 10.2., ja kommentit luonnokseen tulisivat olla huomiseen keskiviikkoon mennessä. Luonnosta voi kommentoida lomakkeella.

Kokouksessa päätettiin kerätä adressi siirtymäkauden hallitukselle ja järjestää ulosmarssi epäkohtiin vaikuttamiseksi. Ulosmarssi järjestetään torstaina 8.2. kello 12. Ulosmarssi pyritään ulottamaan myös Kaupin kampukselle.

TTY:n Hervannan kampuksella järjestetään torstaina tiedotustilaisuus johtosäännöstä.

 

Henkilökunnan ja opiskelijoiden ulosmarssi torstaina 8.2. klo 12:00. Kokoontuminen klo 11:45 Tampereen yliopiston pääaulassa.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"