Uutiset
12.4.2018

Filosofinen aikakauslehti palkittiin kymppitonnilla – niin & näin yrittää selittää hitaasti syntyviä ilmiöitä

TUIJA SILTAMÄKI, teksti ja kuva

 

PUHETEOT SEARLEN sosiaalisen ontologian perustassa. Keskustelunanalyysi ja Austinin perintö. Mielen ja ruumiin vuorovaikutus Descartesin ontologiassa.

Muun muassa tällaisia kysymyksiä pohtii filosofinen aikakauslehti niin & näin, jota kustantava Eurooppalaisen filosofian seura palkittiin hiljattain 10 000 euron arvoisella Kordelinin tiedepalkinnolla. Palkinnon myöntänyt Tieteellisten seurain valtuuskunta perusteli valintaa aktiivisella tieteen ja tieteellisen seuratoiminnan edistämisellä.

Nyt on pakko kysyä. Mihin maailma tarvitsee lehteä, jossa pohditaan strategista managerialismia kulttuurisena ideaalityyppinä?

”Pyrimme siihen, että lehdessä olisi luettavaa, vaikkei olisikaan hc-filosofi. Punainen lanka on ajatuksekkuus ja hyvin toimitetut sisällöt”, vastaa Tytti Rantanen, yksi lehden kolmesta päätoimittajasta.

”Esimerkiksi managerialismi on ilmiö, joka koskettaa koko yhteiskuntaa.”

Mitä se tarkoittaa?

”Se on monimuotoinen ilmiö, johon liittyy johtajavaltaistumista ja yrityspuolen toimintalogiikan omaksumista julkisen puolen instituutioissa”, vastaa toinen päätoimittaja Jaakko Belt.

Asia kunnossa.

 

FILOSOFISEN AIKAKAUSLEHDEN tehtävä on seurata hitaasti eteneviä kehityskulkuja ja selittää niistä kumpuavia ilmiöitä. Ajankohtaisilla ilmiöillä on aina historiansa ja kontekstinsa, ja niin & näin yrittää koota niitä yhteen ja selittää, mistä on kyse. Ymmärrystä haetaan tuomalla yhteen eri alojen tutkijoita.

Päätoimittajien mukaan ei tarvitse olla filosofi kiinnostuakseen filosofisista kysymyksistä. Myöskään filosofinen ajattelu ei ole suurta salatiedettä, vaan esimerkiksi perusteluihin ja niiden koetteluun perustuvaa pohdiskelevaa yhteiskunnallista keskustelua. Beltin mukaan nämä ovat perusvälineitä, joita tarvitaan muuttuneiden verkkoympäristöjen keskellä ajassa, jota tiedotusvälineissä kuvaillaan usein ”totuudenjälkeiseksi”. Päätoimitus ei niele käsitettä.

Beltin mukaan käsitteeseen sisältyy ”idealisoivia oletuksia”, joiden mukaan totuuden jälkeinen aika eroaisi laadullisesti sitä edeltäneestä totuuden ajasta.

”On helppo niputtaa esimerkiksi Donald Trump pelkästään siihen, että nyt on siirrytty johonkin totuuden jälkeiseen aikaan, tai että kyse olisi valehtelemisesta eikä politiikan kriisiytymisestä”, Belt sanoo.

”Se kuulostaa siltä, kuin se olisi jokin raamatullinen vitsaus”, Rantanen jatkaa.

”Niin kuin sirkat.”

 

FAKTA: NIIN & NÄIN

Eurooppalaisen filosofian seuran kustantama filosofinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Perustettu vuonna 1993.

Toimitukseen kuuluu kolme päätoimittajaa (Jaakko Belt, Anna Ovaska ja Tytti Rantanen), 16 hengen toimituskunta ja nelikymmenpäinen toimitusneuvosto. Lehteä toimitetaan vapaaehtoisvoimin.

Lisäksi toimintaan kuuluu Suomen ainoa pääosin filosofista kirjallisuutta kustantava niin & näin -kirjat ja filosofiaa käsittelevä verkkoportaali.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"