Tampere 3
13.9.2018

T3 on taas askeleen lähempänä – Lue tästä viimeisimmät käänteet

Tampereen yliopisto aloitti viimeisen lukuvuotensa. Korkeakoulujen yhdistyminen etenee tänä syksynä isoin harppauksin. Aviisi kysyi puolestasi, mitä T3:n kammioissa on viime aikoina puuhattu. 

 

ESA KESKINEN, teksti
123rf, kuva

 

1. Uuden yliopiston johto on valittu

 

SIIRTYMÄKAUDEN HALLITUS valitsi elokuun lopulla uuden yliopiston provostiksi Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimuksesta vastaavan vararehtorin Jarmo Takalan.

Tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi hallitus valitsi nykyisen Tampereen yliopiston (Tay) yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin Juha Teperin ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavan vararehtorin Marja Sutelan.

Provostin ja vararehtorien kausi on viisi vuotta.

He siirtyvät tehtäviinsä asteittain syyskauden 2018 aikana. Takala siirtyy samalla Tampereen yliopiston konsistorin jäsenen luottamustehtävästä konsistorin puheenjohtajaksi.

Provostin asemaa konsistorin puheenjohtajana on kritisoitu, koska sen on katsottu kaventavan päätöksenteon riippumattomuutta.

 

PROVOSTIN JA vararehtoreiden tehtäviin jätettiin yhteensä 38 hakemusta. Innovaatioista, yhteiskuntasuhteista ja kansainvälisistä verkostoista vastaavan vararehtorin sekä seitsemän tiedekunnan dekaanien valintaprosessi on käynnissä.

Uusi rehtori Mari Walls aloitti työskentelyn elokuussa. Aiemmin hän työskenteli Luonnonvarakeskuksen pääjohtajana. Walls toimii jatkossa siirtymäkauden hallituksen esittelijänä.

Tulevan yliopiston ensimmäisen oikean hallituksen valitseminen on vielä kesken.

 

2. Säätöä henkilöstöstä ja yt-neuvottelut

 

SIIRTYMÄKAUDEN HALLITUKSEN alustavien suunnitelmien mukaan henkilöstöä ja opiskelijoita sijoitettaisiin joissain tapauksissa keskenään eri tiedekuntiin.

Tiedekuntia on tulossa seitsemän: informaatioteknologia ja viestintä, johtaminen ja talous, rakennettu ympäristö, tekniikka ja luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet ja kulttuuri sekä lääketiede ja terveysteknologia.

Nykyisen ehdotuksen mukaan kolmessa tiedekunnassa kävisi niin, että henkilöstö ja opiskelijat olisivat eri tiedekunnissa. Myös rahoitusta korvamerkittäisiin toiselle tiedekunnalle, kuin missä niiden tutkinto-ohjelmien hallinnollinen vastuu on.

Uudessa yliopistossa tiedekunnat ovat nykyisiä yksikköjä isompia.

 

KONSISTORI TOIVOO omassa lausunnossaan, että tutkinto-ohjelmia kehitetään, seurataan ja suunnitellaan yhdessä tiedekunnassa.

Uudessa yliopistossa on näillä näkymin luvassa myös YT-neuvottelut. Rehtorin allekirjoittaman neuvottelualoitteen mukaan neuvotteluissa ”suunnitellaan uuden yliopiston toimintaa ja harmonisoidaan prosesseja sekä käytänteitä”. Neuvotteluissa ei aloitteen mukaan kuitenkaan käsitellä henkilöstön vähennyksiä, irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista.

 

 

3. Strategista rahoitusta johdolle

 

UUDEN YLIOPISTON tieteenalakohtaisessa rahoituksessa mennään näillä näkymin ainakin aluksi historiallisen rahoituksen mukaan. Rahoja ei siis pistetä vielä uusiksi, vaan rahaa jaetaan samaan tapaan kuin nykyisissä yliopistoissa.

Lisäksi rehtoreille ja dekaaneille aiotaan jyvittää niin sanottua strategista rahoitusta.

Rehtorilla ja kullakin dekaanilla on tarkoitus olla riittävästi strategista rahoitusta yliopistoyhteisön strategisten tavoitteiden edistämiseksi jo vuonna 2019. Tämä tarkoittanee käytännössä kärkialojen rahoittamista ohi muun rahoituksen.

 

4. Hae uudeksi opiskelijaedustajiaksi

 

UUDET TIEDEKUNTANEUVOSTOT kasataan syksyn aikana. Uuden yliopiston tiedekuntaneuvostoissa käytetään tasakolmikantaa, mikä tarkoittaa pääsääntöisesti viittä edustajaa jokaisesta yliopiston viiteryhmästä, henkilökunnasta, professoreista ja opiskelijoista. Ylioppilaskunnat toivoivat tasakolmikantaa myös konsistoriin, mutta siirtymäkauden hallitus päätti toisin.

Avoin haku tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajan paikkoihin aukeaa syyskuussa. Valinnan tekee uuden ylioppilaskunnan edustajisto syksyllä.

Uusissa tiedekunnissa nykyisten TTY:n ja TaY:n opiskelijat osallistuvat yhdessä yliopiston tutkimuksen ja opetuksen suunnitteluun.

 

5. Valitus on edelleen prosessissa

 

UUDEN KORKEAKOULUN rakentumista ja valmistelua on kritisoitu paljon ja usein, ja koko hankkeen mielekkyys on asetettu kiistanalaiseksi.

Erityisesti uuden yliopiston johtosääntöä on pidetty itsehallintoa kaventavana. Siitä huolimatta korkeakouluyhteisö on jyskyttänyt kohti maalia.

Yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat jättivät johtosääntöä ja sen yliopistodemokratiaa uhkaavia kohtia koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle maaliskuussa. Syyskuun ensimmäiseen viikkoon mennessä oikeusasiamiehen päätös ei vielä ollut valmistunut.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"