Tiede
13.12.2018

Youtuben aamurutiinivideot voivat hämmentää mediakriittistä katsojaa – Veera Laine tutki gradussaan videoiden kerrontaa

ROOSA SALMINEN, teksti ja kuva

 

AAMURUTIINEJA ESITTELEVÄT lifestyle-videot ovat tuttu näky Youtubessa. Veera Laine ajatteli niiden olevan keskenään hyvin samanlaisia, muttei saanut kiinni siitä, mikä niiden idea on. Niinpä hän kiinnostui analysoimaan niiden kerrontaa gradussaan.

”Kirjallisuustieteissä ei ole hirveästi tutkittu Youtube-videoita, mutta niistä sai paljon irti ja olisi saanut vielä enemmänkin.”

Laine havaitsi, että aamurutiinivideoiden kerronta vaikuttaa aluksi omakohtaiselta, mutta katsojan opastaminen tekee siitä hyvin yleisluontoista.

”Vaikka videot kertoisivat näennäisesti tekijän omista rutiineista, niissä on todella vahva normatiivinen lataus. Ne viittaavat vahvasti katsojaan puhuttelemalla ja suosittelemalla tätä tekemään kaikenlaista.”

 

HORJUMINEN ITSESTÄ kertomisen ja opastamisen välillä johtaa siihen, että katsoja ei saa selvyyttä siitä, onko kyse omaelämäkerrallisesta videosta vai opasvideosta, Laine sanoo.

”Kun kaksi kerronnan tapaa sekoittuu yhdeksi mössöksi, molemmat lajityypit saattavat jäädä katsojalta huomaamatta ja samalla tärkeät mediakriittiset kysymykset kysymättä.”

Laineen mukaan eri kerronnan tapoja tarkasteltaessa mediakriittisen katsojan täytyy kiinnittää huomiota eri asioihin. Esimerkiksi itsestä kertoessa katsoja arvioi, onko videolla esitetty tapahtuma uskottava. Opastavan videon kohdalla katsojan taas tulisi arvioida, millä auktoriteetilla videontekijä neuvoo muita.

Laineen mukaan vloggaajilla ei ole asiantuntijan auktoriteettiä, vaan he näyttävät katsojan silmään oman menestyksensä luoneilta julkkiksilta.

”Heidän auktoriteettinsa rakentuu niin sanotulle self-made-man-narratiiville. Kyseessä on eräänlainen ryysyistä rikkauksiin -tarinamalli.”

 

LAINE KÄSITTELEE gradussaan myös kaupallisuutta. Hän havaitsi, että aamurutiinivideot sisältävät ”geneeristä mainospuhetta”, joka vie kerrontaa yhä kauemmas omakohtaisuudesta.

”Niissä käytetään geneeristä you-puhuttelua ja muusta kielenkäytöstä poikkeavaa tieteellistä tai näennäistieteellistä kieltä tarkoituksena markkinoida jotakin tuotetta. Kun yhtäkkiä aletaan puhua parabeenittomista hoitoaineista, jotka vahvistavat ylikäsiteltyjä hiuksia, kyse on mainospuheesta.”

Gradu valmistui, mutta videoiden tarkoitusperä jäi Laineelle hämäräksi.

”Kerronnan monitulkintaisuus saattaisi viitata siihen, että videoiden tekijät eivät ole itsekään tietoisia, mitä he haluavat videoillaan sanoa”, Laine kertoo.

 

GRADU: ”We always want to hydrate before you caffinate” : kerronnan monitulkintaisuus, self-help ja minätekniikat YouTuben aamurutiinivideoissa

Mitkä on mitat? 121 sivua.

Missä kulutit penkkiä? Tietopinnin mikroluokassa, kotona ja Pariisissa, jossa olin harjoittelussa.

Innostuitko asiasta vai jäikö traumoja? Innostuin tutkimisesta todella paljon, mutta Youtube-videot alkavat tulemaan korvista ulos.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"