Tampere 3
3.11.2016

Tampereen yliopisto lykkää päätöstä Tampere 3:sta

Aino Heikkonen / Aviisin arkisto
Liisa Laakso vahvistaa Aviisille, että Tampere 3 -päätöstä on lykätty.

Tampereen yliopiston hallituksen piti valtuuttaa puheenjohtaja ja rehtori allekirjoittamaan Tampere 3 -paperit tämän viikon perjantaina. Päätös lykkääntyy, koska hallitus sai säätiön asiakirjaluonnokset liian myöhään. Rehtori Liisa Laakson mukaan yliopisto odotti nykyistä niukempia sääntöluonnoksia.

Aino Heikkonen

Tampereen yliopisto lykkää Tampere 3 -päätöstään. Hallituksen oli määrä perjantaina valtuuttaa rehtori ja hallituksen puheenjohtaja allekirjoittamaan paperit, joissa yliopisto sitoutuu uuden säätiöyliopiston perustamiseen.

Asia tuli julkisuuteen keskiviikkona Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tampere 3 – No Signal -tapahtumassa, josta esimerkiksi Aamulehti uutisoi. Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso vahvistaa Aviisille päätöksen lykkäämisen.

”Päätimme lykätä tätä sen takia, että saimme tarvittavia asiakirjoja vasta tiistaina. Asiakirjat olivat osittain erilaisia kuin me luulimme niiden olevan. Hallitus tarvitsee lisäaikaa päätöksen valmisteluun”, Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso kertoo.

Laakson mukaan asiakirjoja pyydettiin kokousta varten niitä valmistelleesta opetus- ja kulttuuriministeriöstä viime viikon perjantaina.

Tampereen kaupunki julkaisi uuden yliopistosäätiön perustamiskirjan ja sääntöjen luonnokset osaamis- ja elinkeinolautakunnan kokouksen liitteinä omilla verkkosivuillaan alkuviikosta. Laakson mukaan yliopisto sai asiakirjat ministeriöstä vasta tämän jälkeen. Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula kertoo, että TTY sai asiakirjat hanketoimistolta samaan aikaan Tampereen yliopiston kanssa.

Laakso kertoo, että Tampereen yliopiston hallitus tavoittelee uudelle yliopistosäätiölle niukkoja sääntöjä. Nyt julki tulleet sääntöluonnokset ovat kuitenkin melko yksityiskohtaisia.

”Meillä on se käsitys, että riittäisi, että säätiön säännöissä todettaisiin lyhyesti lakisääteisiä säätiöyliopiston toimintaan liittyviä asioita. Ja kuten yliopistolaki toteaa, yliopiston hallintoon liittyvät asiat määriteltäisiin johtosäännössä. Luonnos, jonka tiistaina saimme, oli tässä suhteessa erilainen”, Laakso toteaa.

Lain mukaan yliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään yliopiston ”johtosäännössä ja muissa vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä”. Alkuviikosta julkisuuteen tulleista asiakirjaluonnoksista selviää, että hallintoa on luonnosteltu jo säätiön sääntöihin.

”Siinä [luonnoksessa] esimerkiksi säädettiin monijäsenisen elimen puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenten toimikausista. Meillä oli sellainen käsitys, että ne kuuluisivat johtosäännössä säädettäviin asioihin”, Laakso sanoo.

Monijäseninen hallintoelin on säätiöyliopistossa lakisääteinen. Lakiin on kirjattu, että siellä päätetään esimerkiksi opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikausien pituudesta. Tampereen teknillisessä yliopistossa monijäsenisen hallintoelimen nimi on konsistori, ja sen puheenjohtajana toimii yliopiston rehtori. Jäsenet ovat professoreja, muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Mika Hannula pitää TTY:n mallia hyvänä.

”Meille on tärkeää, että saamme sen [konsistorin] mahdollisimman lähelle yliopiston todellista päätöksentekoa ja strategista johtamista. Kun rehtorin ja konsistorin vuorovaikutus on jatkuvaa, se edesauttaa kolmikantaisen elimen saamista mukaan yliopiston todelliseen johtamiseen.”

Myös uuden yliopistosäätiön sääntöluonnoksessa puhutaan konsistorista, jonka puheenjohtajana toimii ”rehtori tai hänen määräämänsä”. Liisa Laakso sanoo, että Tampereen yliopiston näkemyksen mukaan rehtorin ei pitäisi  toimia monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajana.

”Aallossakin on todettu, ettei se ole hyvä käytäntö. Meillä on se käsitys, että se ei ole näin suuressa yliopistossa edes käytännössä realistista, koska rehtorin aika ei riitä siihen [puheenjohtajan tehtävään]. Muutenkin Tampereen yliopistossa on näkemys, että kyseisen elimen puheenjohtajan täytyy olla sellainen, joka nauttii sen elimen luottamusta. Konsistoria pitäisi kuulla sen valitsemisessa.”

Hannula taas sanoo, että konsistori on niin tärkeä toimija, että rehtorin ajan pitää ”kertakaikkiaan riittää konsistorin kanssa työskentelyyn”.

Tampereen yliopiston hallituksen kokoukselle, jossa Tampere 3:n allekirjoituksista päätetään, ei Laakson mukaan ole vielä asetettu päivämäärää. Mika Hannula kertoo, että myöskään TTY-säätiön hallituksen vastaavalle kokoukselle ei vielä ole päivämäärää.

Asiakirjaluonnoksissa säätiön perustamiskirjan aiottu allekirjoituspäivä on 2. joulukuuta.

Keskustele twitterissä:

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"

Lukijoiden kommentit

  1. oho (7.11.2016 kello: 09:09)

   ”Laakson mukaan asiakirjoja pyydettiin kokousta varten niitä valmistelleesta opetus- ja kulttuuriministeriöstä viime viikon perjantaina.”

   Opetus- ja kulttuuriministeriökö säätiön säännöt valmistelee? Miksi? Tuo oli ainakin minulle uutta tietoa, että 50 000 euroa uudelle säätiölle rahaa luvannut ministeriö on tulevan säätiön säännöistä käytännössä pitkälti päättävä taho. Hankkeen viestinnässä on annettu viestiä, että T3:n olisi korkeakoulujen oma-aloitteinen hanke ja näiden omissa käsissä. Mutta eIkö tämä olekaan korkeakoulujen autonominen prosessi, jossa yliopistoyhteisöt päättävät itse tulevasta yliopistosta ja sen pelisäännöistä?

   Itse pidän sinänsä hyvänä, jos pysyviksi katsotuista asioista säädetään säätiön perustamisasiakirjoissa, vaikka joistain asioista niihin liittyen olisi voimassa tällä hetkellä lakipykäliäkin. Lait tulevat matkan varrella moneen kertaan muuttumaan, ja jos yliopisto haluaa säätää asioista muutenkin tarkemmin, se on mahdollista.. Jossain kohtaa tulevaisuudessa varmaan siirrytään kansallisesta yliopistolainsäädännöstä EU-tason yliopistolainsäädäntöönkin, jolloin lait muuttunevat vielä enemmän erilaisia yliopiston hallintomuotoja mahdollistaviksi – jotta EU-alueen monenkirjavat käytännöt mahtuvat samoihin lakeihin, ja jotta yliopistoillakin on vapaa liikkuvuus ja helppoa perustaa sivupisteitä EU:n maarajojen yli. Mutta säätiön säännöt voivat olla pysyvämpiä. Esimerkiksi jos itse harkitsisin rahan lahjoittamista säätiöpääomaan, voisi se vaikuttaa hyvältä asialta, jos säätiön säännöissä on kohtalaisen pysyvällä tavalla säädetty siitä, miten säätiö toimii. Siihen en ota kantaa, mitä säätiön sääntöjen pitäisi olla. Mutta toivoisin, että siitä asiasta päätetään ennemmin yliopistoyhteisössä kuin ministeriössä.

  2. johtajuus, missä olet? (5.11.2016 kello: 22:01)

   Tekosyitä. Mielummin osoitetaan mieltä kuin tehdään päätöksiä. Linjakasta menoa Tay.

  3. Iso käsi Laaksolle (3.11.2016 kello: 15:31)

   Hyvä päätös ja viisaita sanoja

   TTY:n mallissa valta keskittyy pj:na toimivalle rehtorille ja rehtoraatille konsistorin ollessa lähinnä kumileimasin.

   Vaikka Hannula johtamistieteiden edustajana pitää mallia hyvänä, niin kaikki TTY:llä eivät ole samaa mieltä