Uutiset
14.12.2017

Suihinotto banaanille ja lähentelyä saunailloissa – Näin ainejärjestöt reagoivat häirintään

TUUKKA TUOMASJUKKA, TEKSTI

TUIJA SILTAMÄKI, KUVA

 

Innokasta lähentelyä saunaillassa. Kiusallista tuijottamista. Epäsopivaa koskettelua baarijatkoilla. Seksistisiä ja seksuaalisävytteisiä kommentteja.

Aviisi lähetti marraskuussa Tampereen yliopiston ja TTY:n kaikille 50 ainejärjestölle ja killalle kyselyn seksuaalisesta häirinnästä. Järjestöjen hallituksista kyselyyn vastasi 26, joista 15 kertoi ainejärjestössään tapahtuneen seksuaalista häirintää.

Ainoastaan 7 järjestöä oli määritellyt toimintatavat seksuaalisen häirinnän varalta. Kuitenkin suurin osa niistä järjestöistä, joilla toimintatapoja ei ollut, pystyi nimeämään yhden tai useampia henkilöitä, joihin tapauksista voi olla yhteydessä.

 

YLLÄTYKSENÄ SEKSUAALINEN häirintä tuli ainakin yhden ainejärjestön sisällä.

Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry teki Aviisin kyselyä varten erillisen selvityksen, johon vastasi 95 opiskelijaa. Vastauksissa tuli ilmi, että ainejärjestön opiskelijoilla on lukuisia seksuaalisen häirinnän kokemuksia, esimerkkinä fuksiaisrasti, jossa suoritetaan suihinotto banaanille.

“Tällaisia asioita ei tule mietittyä tarpeeksi kriittisesti, kun asioita tehdään samalla tavalla vuodesta toiseen”, kertoo puheenjohtaja Helmi Viertiö.

Cortex aikoo jatkossa ottaa käyttöön nimettömän häirintälomakkeen sekä poistaa banaanirastin. Suurin osa järjestön kyselyyn vastanneista ei ollut kokenut häirintää.

 

OMAN AINEJÄRJESTÖN LISÄKSI seksuaalisesta häirinnästä voi kertoa suoraan ylioppilaskunnalle. Tamyn toisen häirintäyhdyshenkilön Olga Haapa-ahon mukaan pelkästään seksuaalisesta häirinnästä tulee yhteydenottoja vain muutamia kertoja vuodessa. Lisäksi tapauksia on tullut ilmi osana erilaisia kiusaamistapauksia sekä vapaamuotoisissa keskusteluissa.

“Luulen, että suurin osa häirinnästä tapahtuu esimerkiksi biletilanteissa, jolloin opiskelijat kokevat, että selvittämiseen on hankala palata jälkikäteen.”

Yliopiston ulkopuolella järjestettävät alkoholipitoiset tapahtumat nousivat useassa Aviisin kyselyn vastauksessa esille häirinnän paikkoina. Cortexin tasa-arvovastaava Julia Sangervon mukaan turvattomina pidetään erityisesti Boomin järjestämiä Haalaribileitä sekä Indecsin, Staabin ja Luupin järjestämiä Kolmioita.

“Tapahtumien järjestyksenvalvojat ovat aika tuimia tyyppejä, joilla on paljon työnsarkaa jonojen hallinnassa, joten ei ole oikeastaan ketään, jolle voisi mennä kertomaan asiasta.”

Ainejärjestöjen kolmio- ja haalaribilevastaavat eivät olleet tietoisia häirinnän kokemuksista.

Staabi ry:n kolmiovastaava Timo Nättisen mukaan tapahtumasta järjestettiin lokakuussa nimetön palautekysely, jossa asia ei ollut tullut ilmi. Kummatkin järjestäjätahot kertoivat olevansa huolissaan asiasta ja kehottavat olemaan häirinnän kokemuksista yhteydessä sekä järjestyksenvalvojiin että juhlien järjestäjiin.

 

MONI AINEJÄRJESTÖ KERTOI kyselyssä selvittävänsä seksuaalisen häirinnän yleisyyttä sekä päivittävänsä omia toimintatapojaan asian suhteen.

Myös häirintäyhdyshenkilö Olga Haapa-ahon mukaan ainejärjestöt ovat aiempaa kiinnostuneita kehittämään toimintaansa ja ennaltaehkäisemään häirintää. Lisäksi Tamyn ensi kevään järjestökoulutuksessa on oma osio seksuaaliselle häirinnälle.

Kommentoi

Kirjoita allaolevaan kenttään sana "yliopisto"